Някога ще умра, ние всички умираме някога Ала как да позная, да се пазя от нож във гърба. Убитите ги щадят, поопяват, залъжат със рая, За живите ще мълча, - а за мъртвите грижим се знам. Със лице във калта аз ще падна красиво странично И душата ще хукне на откраднати кранти в галоп. В чудни райски градини свежи ябълки зная че има Жалко, пазят ги там, и без грешка прострелват в чело. Ний пристигнахме - гледам - нещо нерайско погледа вижда: Там - безплодна пустиня и нищо безкрайно лежи. И сред нищото там - обковани врати се издигат. И огромен конвой пред вратите е погледи впил. Как изцвили ми кона! Усмирих го със ласкава дума От бодлите почистих и гривата сплетох му аз. А старик белокос дълго там с ключовете се лута Пъшкаше и мърмореше, не отвори и махна се сам. И конвоя огромен не издаде ни стон нито дума Само просто приклекна, коленете изтръпнали сви Тук е шайка престъпна - оглуши ни престъпния звън и всичко в кръг завъртя се - над кръга разпнатия виси И апостола - дядка - крещеше на стражите нещо Той повика един - заотваряха портите пак Някой с лост се напъна, вратата успя да помести И се втурнаха всички във прекрасната таз благодат Стареца аз познах по сълзите на бузите сухите Свети Петър бе туй - той апостол, а аз - будала Ей градини обрасли, със замръзнали ябълки - купища Но градините пазят и без грешка прострелват чела Дай на всеки по нещо, а и много ли исках аз всъщност За мен - да имам другари и жена за да падне на гроб А пък аз зарад тях райски ябълки ще им отмъкна Жалко, пазят ги там, и без грешка прострелват в чело. Във ръце изтощени свещите се топят като в свещник. Аз в туй време конете отново подгоних в галоп. Аз раздрусах, набрах от тез ябълки райски без семки. За това бях прострелян, без грешка прострелян в челото.
       
И подгоних конете по далече от тез места гадни Конете искат овес, но и аз съм захапал юзди И покрай пропастта с бич в ръката и ябълки в пазва Аз ще ти донеса - и от рая ме чакаше ти.
© Емил Петров. Превод, 2009