Туй съдба е - до кръст, до последна черта спор да водя до хрип (след това - немота), да твърдя, да доказвам, разпенил уста, че - това не е то, нито той, нито тя! Че търговците лъжат, винейки Христа, че е плочата още на повърхността - власт татарска три века - и все е така: тривековно робуване и нищета. Но живя под властта им Иван Калита, и не той само, сам срещу цяла тълпа. О, надежди напразни на бунтовността, пугачовщина, кръв - после пак нищета... Нека първо не схванат какво им крещя - ще повторя със шутовска зла яснота, но предметът не струва, таз тема - и тя. Суета всех сует си е пак суета. Да изпия горчивата чаша във бяг, аз не мога, дори и да бих я разлял; да я плисна в лицето на наглия враг - не увъртам, не лъжа - но пак няма как; върху хлъзгав, въртящ се кръг трудно стоя - равновесие пазя, извит във дъга! Тази чаша сега?! Не, не ще я строша! Ще изчакам достойния, ще потърпя: А предам ли я - в миг ще напусна кръга - в непрогледна тъма и в неясна мъгла ще избягам, щом чашата му доверя! А изпита ли е аз не ще разбера. С други, слезли от същия кръг, по поля ще паса, а за чашата - ще премълча... Нито звук аз за нея не ще промълвя - ако кажа - ще смажат и мен начаса. Аз, момчета, докрай се старая за вас! Някой свещ ще постави за мен в някой час и за нерва оголен със който крещя, за това как с шегите си вас веселя... Нека даже предложат ми злато и власт или с напаст заплашат ме - пак няма аз с нерв отслабен, сломен да запея без страст - ще затегна, сменя изхабената част! По-добре да се хвърля сам в адската паст, и труда целонощен да стъпча завчас, по-добре песента си да обезглавя - само не като прах по лъча да пълзя! ...Ако чашата все пак за мен е съдба, ако с музика груба не е песента, и дори да докажа, разпенил уста - ще си тръгна, ще кажа: „Не! Не е суета!”.
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009