Към бъдещия рай не се запътвах, на вярата в мираж не плащах дан - море лъжи учителите глътна и ги изплю чак там - във Магадан. Надменно гледах хората невежи, но слабо отличавах се от тях - и ни след Будапеща вени режех, ни Прага ме доведе до инфаркт. Шумяхме и в живота и по сцени: объркани сме, още сме деца! И ний ще бъдем скоро оценени: Ей! Кой против е? Дайте го насам! Умеехме да чувстваме опасност далеч преди навън да застуди - дойде като безсрамна курва ясност и тя заключи нашите души. Разстрели нас макар че не косиха, живеехме с наведени очи - деца на зли години на Русия, безвремието с водка ни пропи...
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009