Със тях ний грабихме една и съща къща. В една и съща дупка с тях се врях. С тях срещнахме се като трима млечни братя невиждали се нивга досега. За хляба и водата, а и за свободата На нашия народ съветски - браво. За нощите в тюрмата, за разпитите здрави на нашата прокуратура - браво. На север пратиха ни в порт Находка. И утре заедно ни пускат виж. Ний се събрахме като три рубли за водка И като водка разделихме се на три. За хляба и водата, а и за свободата На нашия народ съветски - браво. За нощите в тюрмата, за разпитите здрави на нашата прокуратура - браво. Ех как добре устроен е светът. Във указ вчера мен ме споменаха. Освободиха ме по - рано със петак и подписите на които трябва. За хляба и водата, а и за свободата На нашия народ съветски - браво. За нощите в тюрмата, за разпитите здрави на нашата прокуратура - браво. Тъй смятат боговете явно. Та нали осъден бях аз на дванайсет. Животът ми със седем намаля и пет сега ми връщат те обратно За хляба и водата, а и за свободата На нашия народ съветски - браво. За нощите в тюрмата, за разпитите здрави на нашата прокуратура - браво.
© Емил Петров. Превод, 1999