Началото бе Слово на тъгата и копнежа. Раждаше се в мъките на творчество планета от сушата тогава се откъсваха парчета И острови те ставаха там нейде. И по света се скитаха без знаме и товар През милионолетните, епохи, векове Лика променяше си острова - отшелник и бродяга Но пазеше природата, духа си материка. Началото бе Слово, но свършиха словата, моряци вече населяваха Земята, И към върха на острова по проходи се втурнаха За красота нарекоха ги кораби Но брега държи ги здраво - с надеждна мъртва хватка, И островите сигурно ще дойдат и назад На тях са властни морските - специални правила, На тях пазят се на материка - законите, честа науката ще ни прости ли за този паралел, За свобода в тълкуване на тез теории Но щом в началото е било Слово на Земята, То това е безусловно - словото "море".        
© Емил Петров. Превод, 2020