Къде отиде всичко и отде се взема - Два въпроса едновременно не ще решиш. Абрашка Фукс у Ривочка се храни: Сама остана - и подгря еврея, - И той застави я тя да му шие. Ах времена и как... там беше... - нрави! - На древно римски - "темпора и морес"1, - Извадени са от обкова диаманти, И по Одеса цяла тук и там канавки За руски - цимес2, за евреи - цорес3. Кой с въздишка тиха спомня си: «Ах, да!» И душата си на господ подарява, припомняйки Тоз удивителен момент, когато На Дерибасовка отвори нова кръчма4? Не можеш да забравищ, а спомниш ли си - мъка Аз на Привоза5 срещнах Мишка - какъв тон! Аз му предложих: «Да говориме за Дюка6!» «Да поговорим, - казва ми змията тука - Ама за този, що е Елингтон7». Какво от туй че е облечен цял със норка Че скоро тръгва, че последния анализ е предал, Че той с един крак вече е в Ню-Йорк-а. Та беше време - ний при Кацата на Борка Почти със този Мишка си и кимахме. Кой с въздишка тиха спомня си: «Ах, да!» И душата си на господ подарява, припомняйки Тоз удивителен момент, когато На Дерибасовка отвори нова кръчма?
1 «О времена! О нрави!» - латински фраза, цитат на Цицерон.
2 В преносен смисъл - «от каквото имаш нужда», «най-доброто» (идиш).
3 Нещастие (идиш, от иврит).
4 Позоваване на известна фолклорна одеска песен.
5 Известен пазар в Одеса.
6 Известният паметник на херцог дьо Ришельо (генерал-губернатор на Одеса от 1805 до 1814) на булевард Приморски.
7 Эдвард Кеннеди (Дюк) Эллингтон (1899-1974) - американски пианист, композитор, ръководител на оркестър.
 
© Емил Петров. Превод, 2020