Късно е да казваш и смешно - Аз не исках, но... Какво сега да крия - все едно То е направено... Надеждите внезапно От ръцете падат, Като закъснял цвят. А мойта пролет Вечната, сама Ах прозяпах я. Пролет! Не глупи - За нищо вино при залог не пий, Нивга ключ не закачай на врата Щорите свали Цветя не вземай ти, Не вземай и сама не дарявай И без ум дори да си - не гледай - Скрий се и замри! С огън - без шеги - Подръж мечтите си за него затворени Да чукат пролет във дома ти забрани, - А през зимата - пусни.                                             Студ през цялата зима - Не е възможно, - Казват зимната любов, Е по-надеждна. Но надеждите внезапно От ръцете падат. Като закъснял цвят А мойта пролет Първата, сама Знай, прозяпах аз. Ах дявол го взел, Ако искаш - вино пий при залог Ако искаш - ключ закачай на врата И гледай във очи. Инак през януари Ще се промъкнат преспи пак към вратата, Пак ще видиш от прозорец свободата Врати отвори! И пей до зори, И цветя - щом от сърце са - вземи, Ако искаш да дариш - подари. Запалят ли - гори!
© Емил Петров. Превод, 2020