И доло лед и горе. Между тях съм. Да пробия горе или продупча доло? Разбира се изплувам и надеждата не губя, А после - работа, в очакване на визи. Ледът над мен, разчупвай се и пукай! Аз цял съм в пот - като от плуг орача. При тебе ще се върна както корабите в песни Аз помня всичко, даже стиховете стари. По-малко от пол’вин век - четирдесет и малко Живях дванадесет години от теб и господа запазен. Какво да пея имам щом пред Господ се представя Аз имам как пред него да се оправдая.
© Емил Петров. Превод, 2020