Ако съм богат като морски цар... Само ми викни: "Държи блесната!" Моя подводен и надводен свят, Без да се замисля ще изплискам! Дом кристален на планина - за нея, Аз самият като куче с вериги бих раснал. Извори мои сребърни, И вий мои находища златни! Ако съм беден аз, като куче - сам, И във моя дом - топка търкаляй Та ти ще помогнеш ми Господи, знам, Не ще допуснеш да се смачка живота ми Дом кристален на планина - за нея, Аз самият като куче с вериги бих раснал Извори мои сребърни, И вий мои находища златни! Никоя не сравнил бих аз с тебе Ако щеш екзекутирай, разстрелвай. Виж как ти се възхищавам аз Като на мадона на Рафаело! Дом кристален на планина - за нея, Аз самият като куче с вериги бих раснал Извори мои сребърни, И вий мои находища златни
© Емил Петров. Превод, 2020