Пести! Добре, мислите нелепи си пести! Пали! Добре, банята по черно1 разпали! Крещи! Все едно ще ме удавиш2, но крещи!... Пали. Само банята как щеш ми разпали. Ех, днес аз ще се накисна, ех, ще се свия! Но се съмнявам, че ще се отмия3!... Не спи! Где ризата до кръста ти ми взе? Пали! Ох, днес ще се отмия аз до бяло! Пръсни, В банята стени опушени пръсни4. Пали! Чуваш? Банята по черно ми пали! Ех, днес аз ще се накисна, ех, овладея! Но се съмнявам, че ще се отмия!... Крещи! Вкаран в ъгъла омаян, както ловците лос . Мълчи, - На мен махмурлука свърши ми отново Търпи! Та ти сама по глупост ме предаде мен! Пали, За да съм чист аз като пале в край на ден Ех, днес аз ще се накисна, ех, ще се свия! Но се съмнявам, че ще се отмия!... Купи! Просто някой от охраната купи. Пали! Чувай! Банята отрано ти пали! Крещи! Ти все едно ще ме удавиш, но крещи. Пали. Само банята как щеш ми разпали Ех, днес аз ще се накисна, ех, овладея! Но се съмнявам, че ще се отмия!...
1 Банята отоплявана по черно няма вътрешна печка, а открито огнище. На дървения интериор се натрупват сажди съдържащи катран с фитонциди имащи бактерицидни свойства.
2 Тук е използвано жаргонното значение на думата "натопиш" - да донесеш, издадеш на следствените органи, като се използва наличието на вода в банята с която обикновено се асоциира натопяването.
3 Жаргонното значение на "отмия" - оправдая, избегна преследването от властите.
4 В банята така е прието за по-добро насищане на въздуха с полезни вещества.
 
© Емил Петров. Превод, 2020