Ще умра, казват, ние някога всички умираме. Ще се возя безплатно, ако нож ми забият в гърба Убитите ги щадят, поопяват, залъжат със рая За живите ще мълча, а за мъртвите грижим се знам Със лице във калта, аз ще падна красиво странично И душата ще хукне на откраднати кранти в галоп. Туй е края, в райски храсти ще хапна аз ябълки, но Бавно тръгвам, апостола да не върне тоз идиот. По далече от мен, призраци, нещо познато ли има. Там безплодна пустиня и нищо безкрайно лежи И сред нищото там - обковани врати се издигат. И огромен конвой пред врати на колене седи. Как изцвили ми коня, усмирих го със ласкава дума От бодлите почистих и сплетох му гривата аз. Апостол Петър-старик - дълго там с ключовете се лута. Пъшкаше и мърмореше, не отвори и махна се сам. И конвоя огромен не издаде ни стон нито дума Само кротко приседна, коленете изтръпнали сви Ей следите от лапи на куче, туй съсем не е рай, а е зона! Всичко в кръг завъртя се, над кръга разпнатия виси. Със конете ний гледаме, верно, зона на всичките зони. Дух за хляб от врата, по е здрав от да вързваш ръце Засега невредим съм но и аз се нагълтах с озона, Език лепне в небцето и ще викаш ругателство трудно. И ръкави запретнали пролетяха две сенки в зелено, С вик "По релсите чукай", бичове над крилете излитват Туй е шайка престъпна! И с престъпния звън ни посрещат Не ключове звънтят! То за нас ключовете подбират. Аз издъхнах назад, на ръце изтощени старешки Не към мадона притиснат, а към стена като роб във палат В чудни райски градини, просто купища мръзнали ябълки Но пазачите пазят и без грешка в чело те гърмят. Херувими кръжат, ангел пъшка от кула отвратно? Да не види Христос, от дърво късам ледени ябълки. Как се радвам на изстрела! На Земята препуснах обратно Ей донесох и ябълки, в пазва с тялото си ги съгрях. Втори път ще умра, щом потрябва отново умираме ний Успях да отгатна, че не сам, във корема с куршум. Тъй се случва в света, вси застреляни залъгват със рая И оттам на земята, за грижливия грижи се Бог. Със лице във калта аз ще падна след изстрел странично Конете искат овес, но е време да хапят юзди И покрай пропастта с бич в ръката и пазва със ябълки Аз ще ти донеса и от рая ме чакаше ти.
© Емил Петров. Превод, 2020