Ей дойде беда голяма, Вече порти се отварят - Значи е часът настанал Женските сълзи да съхнат. Значи места вече няма Ни удоволствия, ни тоалети. Щом на седем беди - отговор един, То нека до по-добри години Нашите беди до нас са. Не ме сдържайте с уговаряне. Свято вярвам аз - не в него ли? Нека кръжат над него черни гарвани Но той скъп ми е и във плен. Надойдоха сватове, Сякаш на смях за забава. Ах шутове, щутове са те туй нивга няма да се случи. Отде да знаят: пеят около Чух ги и самата аз Как в не знам коя година Станали изведнъж едно цвете Две цветя Иван и Маря. Път-пътека - таз, оназ ли Във тъмницата тъма, с мъка - болка В самия ад, накрай света ли Доведи до него, дори в плен. Добри ветрове, потайно Промъкнете се в тъмница - Нека той узнае туй Че стреми се душа към него. Сърце нека не унива И не мисли лошо то, Да се надява и да чака - Помощта на Маря идва Скоро-скоро, честна дума. Да не се оплаква, мъчи Не напразно цвете във полето С наш’те имена се казва - Нека да цъфти и в плен!
© Емил Петров. Превод, 2020