Бързо-бързо дните отминават, И печално да живееш става. И безсънни нощите минават Когато аз чертежите си правя. И макар, че свойте проблеми пазя, Но приятели аз искам да ви кажа: Много дълго си решавах аз задача и реших... Няма нищо да решавам.
* * *
В математическа тетрадка голяма След лектор нямам силите да тичам Бях принуден за удобство само Само с букви две, дума да пиша.
* * *
А пък после пак по тъмна вечер, Много дълго буквите избирах. Всичко във тетрадката бе тъмни дебри. Натъжих се и тетрадката аз скъсах
* * *
А случайната мълва докара Думи страшни и съвсем ненужни: Уж пристигнал срока да предам чертежа Тази вест тъй както остър нож ме сряза. Тръгна от очите и вода - поток, Но унинието мина както винаги, И отиде при приятел тя, И предадена бе работата в срок.
© Емил Петров. Превод, 2020