Нат Пинкертон - от детство мой кумир, че кой ли днес със него е сравним! Но той живя в такъв престъпен мир, че трудно спя, от завист нелюдим. Аппарат и око набито - Не оставя шито-покрито. Но вече зная тъй много аз, че срам ме обзема често за вас.                 Сърдит, намръщен вид има детектива, характер несъмнено некрасив. Права погазени все той открива и на живота в черната е половина. Аппарат и око набито - Не оставя шито-покрито. Но вече зная тъй много аз, че срам ме обзема често за вас. Ах, другите подхвърлят на други своя яд, живота си живеят и как се веселят! До празничната маса аз не седя сред звън, увъртам се, надничам в прозорците отвън... Аппарат и око набито - Не оставя шито-покрито. Но вече зная тъй много аз, че срам ме обзема често за вас. Светът е театър - според Шекспир, - видно е характерното образче: негодник, крадец - още вампир. Както Пушкин ви молеше: какво повече? Аппарат и око набито - Не оставя шито-покрито. Но вече зная тъй много аз, че срам ме обзема често за вас. Но има име, повтарям го - парола: не вярвай в детективи отчуждени - Играе то небесносиня роля... Небесна роля трябва и за мен. Аппарат и око набито - Не оставя шито-покрито. Но вече зная тъй много аз, че срам ме обзема често за вас.
© Живка Балтаджиева. Превод, 1977