В бельо, плетено с пръст в будьоновка. Впрочем обдухана, От гражданската война. Аз не съм на Аляска, Аз не съм с екскимоска - Във кревата лежа аз Със "студена" жена. Идва моето Наде В шапката от ракита, Във фанелка забавна, Във китайски е плащ, - И във тези си дрехи Тя по - скъпа за мен е От всяка там полугола, А от гола - съвсем. Не найде ден сатаната - Цяла зима бе малко, Та дяволия направи на празника точно! Не придърпвай ти Наденка, Към себе си одеалото В новогодишната нощ! Пфу на нас недоялите, - За какво си мечтаем! Съседа "увисна" - Мъничко да се сгрей. Във райони централни Във квартири - плюс осем, Във кухнята - плюс десет, като пързалка - двореца. Ще изгорим ний във фурната Столовете унгарски И креслото финландско Със арабската маса. Гдето трябва - сме ловки: Всичко мъкнем към нас, - Ако е интересно, Да продължиме напред? Внезапно с умове в сън Посети ни идея: Десет е половина на водката със стоте Я в ръбестите наливай, И по бързо ги дай! Е, сега - красота е!
© Емил Петров. Превод, 2020