То е така, то е така! През мрак и ситото на вечността От залата на Страшен съд Случи се то - не знам какво.   Може би той - Мъж е умрял с жени нещастни, Болни деца Болен баща На вест добра вестител луд. То е така, то е така! Дойде при нас - не знаем кой, - Сняг на главата, тук Падна тайно, инкогнито! Но кой е той? Хитрец, лъжец? Шпионин ли, Магьосник вещ? На какви дворци Господар е бил, На какви бащи Изгубен син? То е така, то е така! И питах аз, как с риск поел, - отникъде във никъде да стъпи смел? Той каза: "Чуй това ти!" И слушах аз, Че от Земята бил Вчера избягал. Реших: Ще гмурна В гладко и тихо!" Но в тишината Без пари е - нищо! Е ще се мушна Кат мишка, въшка, Но в тишината Не ще се шмугнеш! То е така, то е така! И той видял печален край В ада - глупост и бардак, - И той е пак в наш грешен рай. И тъй оттам Той избегал, Него Иуда Го надиграл - И в "трийсет и три" И в "сто едно" Виж ти сега! Видя той дъно. Видя той ада. Но направи стъпка назад - възкръсна значи! То е така, то е така! Обичай, моля, свирете марш! Мак-Кингли - маг, суперзвезда, Месия наш, месия наш! На мрак владетел Го зачеркна, Ний ще го вземем той човек е Души не губил Тоз славен мъж, Самоубий– ството - е глупост, Макар и ев– тино и веднага Не ще измамиш Него, нас! Това е тъй, това е тъй! Петел извика, настана час. Мак-Кинли - бог, суперзвезда, - Той е сред нас, той е сред нас! Той реши, Че Вечност тук не трябва хич - И я запрати при нас в бунище. Дори пиян той Не изглупява Марихуана Не употребява Ний искаме Тук край да сложим. С бягство да си отмъстим. Ний - бегълци сме! Това е тъй, това е тъй!
© Емил Петров. Превод, 2020