Затопли я до бяло, до белота, че отвикнал от бяло съм аз! Полудява от топло днес тялото и трепери горещият глас... Затопли ми, стопанке, банята до бяло! Ще се паря, до смърт ще стоя! В най-горещия край ще застана там, сам и болката си да стопя... Отмалял то горещо въздишам ли, ще си плисна студена вода. Ето, времето Негово, вижте го - на гърдите ми в синя следа. Затопли я до бяло, до белота, че отвикнал от бяло съм аз! Полудява от топло днес тялото и трепери горещият глас... Колко вяра в гората поваляхме! Колко мъка лежи между нас. На гърдите ми Сталин отляво е, а отдясно - Маринка - анфас... Ех, за вяра заветна и искрена аз и в рая предсмъртен сам бях! На гърдите ми вижте - изписани татуирани глупост и страх... Затопли я до бяло, до белота, че отвикнал от бяло съм аз! Полудява от топло днес тялото и трепери горещият глас... Беше сутрин. И рано, и рано бе... Брат си даже почти не видях... Две момчета ми бяха охраната. До Сибир ходих, вързан за тях... После в мини и в рудници, в кофите се въргаляха черни лица... До сърцата, надупчили профила, се разкъсваха наште сърца... Затопли я до бяло, до белота, че отвикнал от бяло съм аз! Полудява от топло днес тялото и трепери горещият глас... В тоя разказ ме втриса видяното, от горещото пари тъга... А в мъглата пълзи преживяното и потъвам в гореща мъгла... Ах, изчезва ли, ах, ще изчезне ли тоя лик от живота, не знам! Удрям здраво с метличката брезова, да измия гърдите си сам! Затопли я до бяло, до белота, че отвикнал от бяло съм аз! Полудява от топло днес тялото и трепери горещият глас...
© Лозан Такев. Превод, 2002