Ще изпея аз сега куплети интересни Та те написани за вас са - та, Ще изпея аз сега куплети неизвестни, За пръв път само, а не за стотен са! Ето по света студента, беден, мъчи се, У приятели - познати спи по някой път. На студента канят се да дават общежитие, Вече сигурно това е за стотен път. Интресни факти аз нещо си припомням: Футболния спор у нас развива се - и тъй, Шампион на ПГС1 стяга се да стане Вече сигурно това е за стотен път. От врата към врата приятелят ми тича, Той отдавна е завършил и десети клас, тъй, в института да попадне приятеля опитва, Вече сигурно това е за стотен път Той попаднал в института, не ще да се учи, И в костюма си "екстра - клас", тъй, Този франт от института беше изключен, Вече сигурно това е за стотен път. Как съдбата със човек се подиграва! Разказа си със това ще свършим, тъй: Да вземе теста студента мечтае си отдавна, Вече сигурно това е за стотен път.
1 Факултет по промишлено и гражданско строителство на Московския строителен институт.
 
© Емил Петров. Превод, 2020