Кой извика: "3емята горя, семената за посев не хвърляй!" Кой извика: "Земята умря!" ...За минута тя само бе мъртва. Тя е майка. И болка е тя. И моретата ще й останат. Кой повярва, че тя изгоря? Почерняла от мъка е само... Като рани траншеи стоят. Черни дупки са черните врани... голи нерви в земята лежат Като болка неземна от рани... Но зарастват и ще отболят, не наричам земята саката! Ще роди тя и своя поет, своя песен ще има земята... Не. Звъни тя. Камбана е тя. И след раните свои запява... Тя, земята е нашта душа. И ботуш да я тъпче, остава... Кой извшка: "Земята умря!" Тя е жива и в тебе, и в мене...
© Лозан Такев. Превод, 2002