В тишината на прохода, где скалите на вятър не пречат, На стръмнини такива, на каквито никой не е бил, Живяло-живеело планинското весело ехо, То при вик отговаряло - на човешкия вик. Кога самотата бучка повдигне под гърло И стон задушен едва чуто ще падне във пропаст - Тоз вик за помощ ехото пъргаво ще подхване, Ще усили - и грижливо в ръцете си ще донесе. Навярно, не хора - напити със дрога, с отвари, За да не чуе никой гръмкия тропот и хрип, Дойдоха да убият, заглушат живия пролом - И вързаха ехото и в устата му сложиха тапа. Цяла нощ продължи злата, кървавата забава И ехото тъпчеха но никой не чу там и звук. Призори разстреляха притихнало ехо планинско - И бликнаха сълзи, като камъни от ранени скали...
© Емил Петров. Превод, 2020