На Михаил Шемякин1
под впечатленията от поредицата "Черво"2
И кои сте вие? Безлики ли кликуши3 Къде отивате - във Мека ли, в Месина? Модели влачите към Монпарнас4 ли? Като трупове във кръв са гърбовете ваши. И труповете - като гърбове одрани. - И ребра в ребрата - и няма спасение. Удари ток, зашемети животно, Плътта омекна на плоскостта картинна И падна тежко на рамене месарски. На ум, на четка на твореца падна трупа - И здравите огънати момчета, Дела извършващи те нечовешки Палача свърши - работи ужасни, А после тез що по са гадни, ниски, лоши Мъкнеха жертвите след гилотината: Безочни, безглави и безгласни И май че трупоноси са и безсъвест, Като ролки вмъкнати в сюжета на картината. И тъй, кои сте вие, загубени души? Где бързате вий полуобрази? Не може да ви разделим - в едно сте маси две. Същност на Сутин5 е - «Спасете наш’те трупове6!» Вий ще легнете, заколени в гърба И Урка7 ще оближе от лицата ви гримасата. Сълза ще ближе, и слуз и лимфа с кръв Солена - човешка и на крави, Ще стане пепелта по чиста, по-сух праха Кентаври ли или човекотрупове. Аз заплес съм, но ето не спя нощем - В очите да ви видя зад картината Струва се на мене, шута и безделника, - Мисля сякаш - шибаха ви с бичове, Вий кръста носехте и гърба си одрахте. И ребра в ребрата - и спасение няма.
1 Шемякин - М.Шемякин е руски художник. През 1971 г. напуска СССР, живее в Париж, дружи с Висоцки.
2 "Черво" - "Утробата на Париж" е поредица от литографии на Шемякин, изобразяващи месари и трупове на едноименния парижки пазар.
3 Кликуши - товарачи, пренасящи трупове с месо из пазара, и си проправят път през тълпата с викове според нуждите.
4 Монпарнас Бохемски квартал на Париж близо до пазара; Х.Сутин, който е живял там, споменат по-долу, е има възможност да наблюдава кланицата.
5 Сутин е френски художник-експресионист, родом от Русия, автор на поредица от картини, изобразяващи трупове на бик.
6 Спасете наш’те трупове - Възпроизведен изразът "Save Our Souls" - руски превод на английския мнемоник за използвания морски сигнал за бедствие (SOS).
7 Урка - Името на кучето на Шемякин.
 
© Емил Петров. Превод, 2020