Кой по е стар със четвърт век от нас, той Постигнал вече e и близко и далечно. Късмет извадиха - и кръв, и дим, и пот Те помирисаха, отпиха и видяха. През бригада минали или през взвод И бяхме във отопляеми вагони - не на топло - На строежи, фронтове или във школи.. Те в хората вървяха по земята И във атаки щикови жестоки. Туй време ешелонно мина то - Вървим в запазени места, с вицове в устата... Ний не вървяхме - сабите навън, Не падахме на дота и отчаяни. И традицията все пак живее: Не взети са вси върхове, прегради, - Не затова ли всяка година през лятото Вървим в студенските строителни отряди И изпитите вземаме извън програма. Пясък в очите, в дрехите и в зъбите - Насочваме се срещу вятъра по пътя, На каменните дивногорски стълбове Ний чупим гърбовете и характера. Огъваме се в три пъти на смърт - какво пък, Такъв е вятърът...Но ти приятел знаеш, - Затуй пък после нищо не ни сгъва, Затуй не ще ни счупиш нас на равно!
© Емил Петров. Превод, 2020