Здравейте, Наши добри зрители, Наши строги критици! Вие ще видите филм За самия последен мошеник. Мошениците - Това са хора нечестни, Те правят престъпни неща, И затова ги държат в домове Наричани затвори. Затворите - Това са здрави сгради, Прозорци, врати - с решетки, - По-добре само да гледаш, По-добре само на тях да гледаш. Този филм - Не е напътствие за младежите А още повече за девойки, - Това е просто игра, Ето такава игра. Мошеници Понякога ги срещаме, - Наистина, по-рядко значително, По-рядко от колкото при царя Или, да кажем в Америка. Този филм Не считайте за решение: Всичко в него е шега и измислица Това е просто игра, Ето такава игра.
© Емил Петров. Превод, 2020