Всичко друго е днес. Пак небето изгря. Пак небето е синьо сред зноя. И водата е същата в тази гора. Само той не се върна от боя... Вечно спорехме с него. А кой беше прав? Той държеше на думите свои. И от оня момент все ми липсва - разбрах. Просто той не се върна от боя... Той ненужно мълчеше, тананикаше сам. Все си бъбреше нещо уж свое. Всяка сутрин ме будеше, а вече знам, че от вчера го няма след боя... Затова ли е пусто, тъй пусто сега? Уж сме двама и аз съм спокоен... Само вятърът духа в оня огън с врага, а пък него го няма след боя... Пролетта ми го върна. И от нея пленен, оня глас пак отеква в покоя. "Да запалим цигара!" Той мълчи срещу мен. Вчера той не се върна от боя... Те са в сбоята смърт часовои. Отразено е пак като в бистра вода и небето притихва отново... И в землянката имаше място за нас. Всичко беше за двама ни в строя. Вече всичко е мое и си мисля, че аз - всъщност аз не се върнах от боя...
© Лозан Такев. Превод, 2002