Вкопчиха се във височината, като във своя от мините огъня бе ураганен. А ний все пълзяхме в тълпа на нея, Като в бюфета на гара.         И виковете "ура" замръзват в устата Когато куршумите гълтаме ние. Седем пъти заемахме таз височина - Седем пъти ний нея оставяхме. И пак във атака ний всички не щем, Земята - като каша е загоряла... Ний в осмия път ще я вземем съвсем - Ще вземе своето, кръвното, наше! А може би да заобиколим. - И защо в нея сме се вкопчили?! Но явно е сигурно-всички пътеки - съдби На таз височинка са кръстосани.        
© Емил Петров. Превод, 2020