Вие в огън и в море брод не ще да намерите никога Не го чакахме ние - не вървяхме за леката плячка. Изпращайки залеза, ний живеем очаквайки изгрева И влюбени във морето живеем с очакване на земята Помниш сънища детски за походи на Велика Армада, Абордажи, боеве и платна - и под лъжичката гадно? Всичко сбъдва се: "Стани! Стани!" - се раздават команди - Туй го иска морето - по.скоро да станеш моряк! Нагоре, напред - по-са зли ветрове, по-лилави зорите, - Вярно, отгоре по се вижда напред - и земята и изхода. Вий моряшките дрехи и кървави ваши мазоли Не забравяйте момчета, когато наденете кители! При сигнала "Тръгни", оживяват премръзнали реи, Хоризонта обръща се и мачти надолу са пак. Ставай, ставай, ставай по-скоро човек ти, - На море това значи: по скоро ставай моряк! В дигаме се в небето по въжета, като по жалони Там и вятърът жив е - той вика, а не шепне едва: Ставай, ставай, ставай, ставай човек ти! На море това значи: по скоро ставай моряк! За отсъствия дълги от близките упрек да няма, Не бъдете груби в душата и на съдбата не се подчинявайте Останете, момчета, човеци, моряци щом станете; Капитани щом станете - пазете моряка във вас!
© Емил Петров. Превод, 2020