В суета на града, сред бензинния дим се завръщаме с теб там, където... Покорен е върхът, а върхът е любим. Знам, оставихме там, знам, оставихме там и сърцето... Не е нужно да споря и питам сам доказвах и казвам на тях най-добри върхове в планините са онези, където не бях... Който иска в беда да остане на път, да избяга дори, без сърцето да пита! Но се връщаме пак, покорен е върхът. На земята и бог слиза в своя обител... Не е нужно да споря и питам сам доказвах и казвам на тях най-добри върхове в планините са онези, където не бях... Колко вик и копнеж, в колко чувства ленен е върхът. И зове, и зове песента ни. Но се спускаме пак често или съвсем, все пак длъжни сме тук, тук докрай да останем! Не е нужно да споря и питам сам доказвах и казвам на тях най-добри върхове в планините са онези, където не бях...
© Лозан Такев. Превод, 2002