Вдигат котви и пак тръгват в своя маршрут, и обратно се връщат по пътя след време... И след месеци път с тях и в жега, и в студ, аз се връщам при вас, та отново свой курс да поема. А не иде от там най-добрият другар, най-любимата вярна жена не се връща. Тук се връщат, уви, други. Кеят е стар. Не му вярвам сега, нито вярвам в съдба, и на себе си също. Но как искам да вярвам, че не е така. Не модно сега да горим под небето. Ще се върна и аз тук при вас на брега... Що попеем, нали, ще се върна, преди да ни вземе морето.
© Лозан Такев. Превод, 2002