Имаме един моряк, Той често говори ни за фара Много говореше и без да се стеснява, - Как е направен тоз маяк Как той действа и как На всички кораби пътя обяснява. Поставят фаровете на места опасни, И в проливи и във морета. Много спясява във дни нещастни Фара ето! Но освен фарове такива, Има и други фарове1. Много в такива - души не харесват. Пълномощия имат - Много, много големи: Сами - "Зав" и "Зам", си назначават= Помня, мислех си, че момче ще осъдят Та в съда боя не поощряват Но ...спаси го един познат чичо - Фар. За сбиване и пиянство веднъж От ЦУМ беше изгонен навън. Но на Фара каза: "Вземете!" Измърмори той в отговор: "Аха", - И... уреди го във ГУМ, Той сега там е първи заместник. Там поработи до събота, И работи, явно, не както трябва. И излетя от отговорната работа Фара. Той хулиганства и на глас Два минувача наруга, Често се биеше пред всички хора, Та него трябва тъй, да кажем, По заслуги да накажем - А той отново ходи си на свобода!
1 Известно време думата "фар", приложима за човек в е имала значението на "водач", "деснофлангови" и т.н.
 
© Емил Петров. Превод, 2020