Ето всичко се свърши, продължение чакам, макар в други места, И надежда, надежда, една само надежда искаме. Сякаш всичко се скъсало, сякаш SOS чува се на кораби в далечина Или не, - то птици на запад отнасят любимите. И ей аз чакам писма, аз чакам писма, аз чакам писма... На мен всичко за теб интересно е! Но това ти знаеш сама, ти знаеш сама, ти знаеш сама, А ето - каквото напишеш, какво - неизвестно.
© Емил Петров. Превод, 2020