Ето пак настъпи този час, И аз съм пак в надежда, Но...можеш ти - кой знай! - Съвсем не дойдеш или закъснееш! Но побързай, постарай се да дойдеш и дойдеш без закъснение, Ние с теб ще обсъдим днес само най - главната тема от темите. Та разбери: ти ще пропуснеш не само часа да се видим - Може ти да забравиш, не дойдеш, не дойдеш, да закъснееш съвсем. Мен ми остава само да наблюдавам За чуждото щастие, Но... продължавам да чакам - Аз вече почти нищо да губя нямам Добре! Закъсней! Ще чакам! Ела! Аз сякаш няма да забележа. И не се безпокой - днес със стихове не ще ти омръзна! Та разбери: ти ще пропуснеш не само таз среща - Може ти да забравиш, не дойдеш, не дойдеш, да закъснееш съвсем Диктора отдавна се умори да желае На хората лека нощ. Парка трябва да се затваря. Диктора иска да спи, а аз ще чакам. Нищо, че късно е, аз чакам.Ела, аз сякаш не ще забележа Защото точността, сигурно, - е качество само на кралете, Та разбери: ти ще пропуснеш не само таз среща - Така че побързай, нали аз чакам, това ми трябва, възможно най бързо!
© Емил Петров. Превод, 2020