Без забрани и следи по асфалта, изгаряйки гумите, от кошмара на града откъсват се колите. И огромните, като танкове “Фордове”, “Линкълни”, “Селени”. Елегантните “Мустанги”. “Мерцедеси”, “Ситроени”! Сякаш знаят, че си струва, ще бъде като кръвна мъст към градовете! По-бързо само свещите да не изгорят, карбураторът, или каквото имат още там... Не се виждат платна - Лимузини, лимузини... И сред тях като петна - Две красиви машини, сякаш свързани с въже. (А на тънкото се къса) За акселераторите, за помпите, повече място няма там... Сякаш знаят, че си струва - измъкнат ли се, сметките ще си платят. А може би той ще й каже нещо, с клаксона... или с каквото има още там... Това сборище коли, на тебе е обидено. Светлосива лимузина! От поглед ти не я губи! Разклонние отпреде има! Повече риск, повече вяра! Ще закъснееш... Така и стана! Ти забави, Светлосива! Сякаш знаеха, че си струва. А сега какво - да бипкат на рекламите ли? А може би товар падна от плещите й, от капака... или от каквото има още там... Не, разклонът е като беда: стрелките - в различни посоки - и те няма! Нима разклоните никога не ни сближават? Изглежда само този става. И включвайки на седма, светлосивата лимузина забрави да натисне спирачки... Какво пък, събират се - празни мечти? Или това е кръвното отмъщение към градовете? Затъркаляха се колела, мостове и сърца... или каквoто имат още там...
© Филип Филипов. Превод, 2009