Приятелят ми се върна Неочаквано. За мен е сменил жена, - Къде видяно е? Приятел появи се, Кога няма тук Никого - свикнах с това, Е, той - за пръв път сега Веднага разбра, без дума една И се отзова. Може би бълнувам, може би пък - не, Само знам това: Да ми загасят червена светлина Пак ще запаля аз... Оказа се той Като щит от броня А наоколо - свикнах с туй - Не и не души - Ако щеш пиши, ако щеш греши... А той се отзова. Вярно, тоз приятел, ако не е - Нито грам за вас! А при мене - вече много време, От самото детство Той пред мене е Като лист в тревата А наоколо - свиква се с това - Нито душа свята И това го няма... А той се отзова.
© Емил Петров. Превод, 2020