Та за що е реч? - за булката: Кучка е и малко скъпа Много е красива чумата С ямка в област на пъпа. Надолу - нагоре, във кръг По-добре не я закачай. Жена е с изявена външност - Жена в района първа значи! Кой се стреми да я има обаче, Дори и невчесан и груб и тъп! Ох! Земя ровят златотърсачи. За да напълнят нейния пъп. Малко успях да се насладя - и Дай мястото ти, не чакай Вечни и святи традиции На този пъп на земята. ...Дунка лежеше убита Точно във хижа с топор... Злато! Къде си, добито, От честният Дункин пъп?!
© Емил Петров. Превод, 2020