Имайте, предвид преди аз бях стоик, Правих физзарядка - систематически... А сега съм май параноик, И морално по-слаб и физически. Подложен бях на разни колебания, - И във физически и в нравствен смисъл. Разклатих свойте нерви аз и знания, Приятели по често идват с вино От живота до сега не се оплаквах: Като заповед на работа - ей премия. Но със тази гражданка се хванах Тя измами ме без подозрение. Аз се ожених с бързина завидна Тъй както някога за баба - дядо. Оказа се със достоверност силна, Че тя девойка изобщо не била е Аз жалък бях кат’ просяк на веранда, - Та тя се похвали се своята невинност! При разписване в паспорта и видях Два брака заедно със досие престъпно. Но тя ми се закле, че съм обичан, Че тя е работлива и е скромна Че съпрузите и са били фиктивни, Че тез присъди - само са условни. И откъде взех това аз търпение, Когато майка и - подла жена - Се пресели при нас без покана И каза: "Беше тъй обещано!" Те с майка и отделно обядват, Много удобно се чувстват те тук, И сега тези жени изискват, Да разделят мойте мебели, стаята. И аз надявам се на справедливо И по - бързо ваше решение Аз не съм избухлив и страхлив не съм, Но узрял съм за престъпление!
© Емил Петров. Превод, 2020