Второ тримесечие, При нас е напечено - Пиеса започната. Началник - куц бяс Напред-назад бяга. Кога е ЧП аз - скок във купе На експрес обичаен Който вози по права "Столица-Ленинград". За всеки план със ключ сме ний, Ний - армия сме бойна, Ний силоваци сме, тласкачи. Вървим да победиме. Всичко ни е "ако стане" Аз виждам ги през тях Виждам всички - като деца, Цена на техните усилия - За ден - два и шейсет. Аз се вторачих-виждам: всичко Ний - в лоша светлина, Мълчаливо с грешки дразнят, Еди на друг сочи се стрелят. За всеки план със ключ сме ний, Ний - армия сме бойна, Ний силоваци сме, тласкачи. Вървим да победиме. Но гледам аз Но без кураж На наш’то поколение, Аз сам се плъзгам, де ме носи Не забелязвам всеки. Внезапно казват: "Влакът наш Променя направление". Вози не точно край красотите, А криво стръмно нагоре. За всеки план със ключ сме ний, Ний - армия сме бойна, Ний силоваци сме, тласкачи. Вървим да победиме.
© Емил Петров. Превод, 2020