Войните и глада ний изтърпяхме до насита Наслушахме, наядохме се с уверения - И нашляпаха царя, и Временната власт, отиде - Защото свършило бе тяхното време. А ако някой, някъде надява се на нещо, На него между другото ще отбележим: Обратно ваш’то време не ще върне се за нищо - Ний някак за това ще се погрижим. На нас съвсем не е по времето - временната власт - От днеска власт Съветска е над всички. Кои тук временни са - слезте! Хайде слезте! Свърши се ваш’то време!
© Емил Петров. Превод, 2020