"Десет дни, които разтърсиха света"
Макар До Малкия и МХАТ-ра1 По близко е и по е бързо, Но зрителя напира за нашия театър През строй от щикове и от патрули2. Минавай в метро през куп народ, то, Желаейки душата да отдъхне, Той непосредствено на входа Ще чуе моя трезвен глас от вънка.. Упреци съм нас несправедливи са, Че всичко разрушаваме напред, - С картината "Затвори и решетки" Ний на Таганка3 чест ще отдадем. Във фоайето е голямо оживлението: Куплети, песни... зрителя е наш! А пък агентите от Управлението4 Патрула на балкона ще изпраща. Спектатълът приет е, зрителя е трогнат И с паномимата и със стрелбата. Сега отново не ще да има брони5 И пропуски, разбира се това. И може би във тез минути, За нашия успех и верен ход Нектара ще изпият на банкета Вахтангов, Брехт и Майерхолд6. И ние - въпреки, че малко плащат От тях във нищо не отстъпваме И нека за амброзия не стигне, Но за нектар ще си намерим ние.
1 Московски художествен театър.
2 Спектакълът на театър "Таганка" "Десет дни, които разтърсиха света" по книгата на Джон Рийд (1920) започва на улицата, пред сградата на театъра; служителите са били облечени във военна униформа по образец от 1917 г. и носели триредови пушки с прикрепени щикове.
3 Някога известният затвор е бил разположен на площад Тагански в Москва; разрушен през 1950 г.
4 Министерство на културата на Московския градски изпълнителен комитет, на което бил подчинен театър "Таганка".
5 Брони - определен брой билети, които не се пускат в продажба в случай на неочаквано посещение на високопоставени или уважавани посетители.
6 Вахтангов, Брехт и Майерхолд - Главният режисьор на театър "Таганка" Юрий Любимов смята тези театрални фигури за свои учители по изкуство, портретите им висят във фоайето на театъра.
 
© Емил Петров. Превод, 2020