И във Дубна1 и в Таганка, нещо слагат, нещо строят: Приликите тук са ясни, но разликата е кошмарна. Елементи се отварят, и никой тях не ги затваря, А пиеса да затвориш - твърде е елементарно. Всичко в Дубня и на Таганка е идентично, адекватно, Даже общите банкети, тоест пиенето яко, Ако премии и звания вий споделяхте с театъра - На нас щяха фипиала на Таганка да ни казват, Ако премии и звания ние с вас делили бихме - На вас филиала на Дубнянка2 ще ви викат. Нека други земя рият, Знаем какво тук ще открият Сто и четирнайсет тежки елементи, И щом Фльоров3 е академика, Значи повече пари ще има На поливане на негови експерименти. И щом Фльоров е академика, Значи повече пари ще има И ние ще ви посещаваме възможно най често!
1 Това се отнася до Съвместния институт за ядрени изследвания, разположен в Дубна, Московска област.
2 Съединение: Дубна + Таганка.
3 Съветски ядрен физик, един от бащите основатели на Обединен Институт за Ядрени Изследвания, академик на Академията на науките на СССР (1968).
 
© Емил Петров. Превод, 2020