Тъгата няма понякога гризе И хора забавляват - само чужди. Да хора що създават градове, Все забравят за делата други, За най-нужните и близките на всички, За тез с кои приятно се обръщаме, За теми, що най-важни са от темите, И за хората, с които си общуваме. Приятел мой, стари мой приятел, мой събеседник! Моля те, кажи ми нещо ти. Дай да разгледаме другарите съседни И странични дето са наясно с всичко.
© Емил Петров. Превод, 2020