Позволете да ви пея аз имитиращ радиолите, С познатия глух тембър зарад лошата игла - Пластинка на "ребра"1 в украсата нелоша, Таквиз момчетата търгуват под дрехите сега. Е, например за лятото, що няма да го има, Е, например за дома, който бързо догорял, Е, например за брата, когото ще осъдят, За момчето, което чака го - разстрел. Болни бели дробове - в гръдната тясна клетка - Рентгенови снимки - смърт на черно-бял фон - Развървъртат се и филмчета за трудна петилетка, А продължават си живота - и свири грамофон. Е, например за лятото, що няма да го има, Е, например за дома, който бързо догорял, Е, например за брата, когото ще осъдят, За момчето, което чака го - разстрел.
1 Започвайки през 50-те години, аматьори с помощта на домашно направени записващи устройства правят записи на музикални произведения, които не са преминали съветската цензура, или копират труднодостъпни грамофонни плочи. Занаятчийските плочи са записани на широкоформатни рентгенови изображения, които вече не са необходими, тъй като представляват целулозен триацетатен филм, който се оказва удобен материал за изрязване на следи. Продажбата на такива записи се считаше за спекулация.
 
© Емил Петров. Превод, 2020