Наистина ли има клин от светлина По - точно нож от грешните възмездия... И бях на двадесет години аз, непълни, Когато ме намушкаха във входа. Той открито се озъби - не бе хитро то, Той направи вид, че няма да се бие, И внезапно - нож под долното ребро, Избяга - не извади го, че да не се изцапа. Да виеш чак! Ти не си виновна - Излъган бях с усмивка и с добро. Под вратата, на залеза лъча, се метна И скри се зад боклукчийското ведро... Пак благодарско, че не съм във локва, И острието малко по-дълбоко влезе И дръжката на плочката се спря, Но падам - аз не устоявам вече.
© Емил Петров. Превод, 2020