Ако в този скръбен час Ръцете си отпуснем - Славей1 ще освирка нас И слухът ще хукне: Викат, силата на трона Все по слаба става. Малко е закусвал тоя, Евстигней2 наш, - царя. Който тази шайка хване Кой е с много битки трудни - царя - шуба кожена веднага Със щедрост царска ще отпусне! Ако на някого кръвта гори - Бий със саби здраво, коли със пика Царя от гърба си шуба ще дари От естествена мускусна мишка Бързо указа чети, Ненапразно даден! Кой се застъпи за честта На бащица - царя - Кой разбойник хване Славея, - Той при царя ще попадне Син е сякаш! Кой с оръжие пребие грозника Кой с юмруци урок му даде, Той от царство половина ще взима А дъщерята - тъй, цялата ще е! Този указ - без лъжа и коварство Със печата, точно както си трябва. В бой за осем шестнайсти от царството И за цялата дъщеря царска!
1 Славей-разбойника, герой на филма.
2 Цар Евстигней XIII, герой на филма.
 
© Емил Петров. Превод, 2020