Маринка, чувай, мила ми Маринка1! Кръвчица моя ти и половинка! Та ако разкъса се, то - рубла е за сто2 - Втората ще върши, ама не е то! Маринка, чувай, мила ми Маринка, Прекрасна като детска си картинка! Кой сега ще отговори - що е то? Ти, само ти, ти можеш - и никой друг! Маринка, чувай мила ми Маринка! Далечна, като в приказка на Метерлинка Ти - моя синя птица3 в далнината, - Ей само жалко намериха я намериха в рая! Маринка, чувай, мила ми Маринка, Загадъчна си ти като дома на инка, Върви със мен! Къде да е ще идем, - Все едно къде, но ще отидем! Поета - а дума дълго не старей - Казал: "Русия, Лета, Лорелей" Росия ти и Лета - где са мечти. Но Лоролей - не е! Ти - това си ти!
1 Марина Влади.
2 Одобрено предложение за залог.
3 Алюзия за пиесата на М.Метерлинк "Синята птица" (1908).
 
© Емил Петров. Превод, 2020