Когато във земята потънеш ти от срам Или кълнеш се: "Да пропадна аз на место!" Без разни трудности ще стигнете до там, А ние вече ще ви срещнем по закона, чест по чест. Ний антиподи сме, ний тук живеем! Тук имаме си анти-анти-анти-ординати1. Стоим ний твърдо на пети си и на свойто - Кои не на пети са, те са антипати2! Над нашия вход фразата четете: "Обичаме и на всеки у нас - почит!" И пропадналите под земя, веднага - Не антипет си ти, а - антипод. Но защо ли, идвайки набързо, На глави стоят заплеси, лапнишарани, И даже на глава да ходят пробват Антимомчета, антимами, антитатковци Ний антиподи сме, ний тук живеем Тук имаме си анти-анти-анти-ординати. Стоим ний твърдо на пети си и на свойто - И кои не са с нас, са - антипати! Ще минем ние тук и без странични! От антипатите - само вреди! Отвъдното преследваме го ние! Вън пришълци от другите страни!
1 Като игра на думи, Висоцки променя латинския префикс "ko-" в думата "координира", което означава "с, заедно", на противоположното по значение - "анти-", което просто означава "обратното (на нещо)".
2 В Л.Карол Алис погрешно назовава антиподи - "антипати" (т.е. хора, които или изпитват антипатия или към тях изпитват).
 
© Емил Петров. Превод, 2020