На маса карти, господа, - Маркирано тесте е! Той подмени го". "А кога?" Барон, вода щом взехте... Белязано е туй вале Барон, ваш дълг погасен е! Вий сте мошеник, ваша чест, - На ваш’те съм услуги ето! Как? Анонса ви не чувам аз О не, така не бива!" ...А Бонапарт във този час През границата минал. "Не си завършихте залога - Върнете диаманти! А вий барон и вий виконт, Бъдете секунданти! Кажете ако не съм прав, - Но отпред всичко лъжливо! И тъй, оръжието граф?! Ваш изборът е - живо! Не ще получите инфаркт, До болница да идете!" ...А Бонапарт във този час През границата минал. "Я стига, аз предлагам сам: Със шпаги, с пистолети... Но по удобно е за вас - Със дамски амулети. Кинжал... - Ах, само ако можехте! Аз с тях се биех в походи! Но вий разбира се ще искате - С белязаните карти! На вас не ще ви е до карти - Ще трябва бой да има!" ...А Бонапарт във този час ...През границата минал. "Нищо не вдигайте сега - Ще стана сам, аз умея! И ще го предизвикам пак, Дори да изтрезнея. Барон мълчи! Виконт - без хленч Не пука ми, народ че хора има! Да каже стария мошенник, Тестето как маркира! Щом каже той секрет на карта - Дуел не ще да има!" ...А Бонапарт във този час През границата минал. "А щом откаже да ни каже - В главата се заклевам: Графинята вий бройте значи Вдовица е от днеска. Макар шеги да не търпя, Но мога да се разбеснея Тогаз на графа ще прострелям Аз задника, excuse me!" Не ще получите инфаркт Ще трябва бой да има... А Бонапарт във този час През границата минал. А вий Виконт, не сте страхлив, Но все - пак сте животно Със вас аз утре ще се бия, Дума на благородник. А барон, вий тук благоволете Да не падате - как може? Е, а след туй, аз имам чест, И спи ми се безбожно. Бе февруари или - март От юг летяха птици... А Бонапарт във този час През границата минал. "...Ах графе, моля ви простете - Държах се нетактично - Аз исках в дълг от вас да взема, Но някак не реших се. Да моля исках насаме - Неловко е пред хора - Тъй, че наложи се да почна Скандал и шум до бога. Бе пролетния месец март От юг летяха птици... А Бонапарт във този час През границата минал. Във дълг съм, даже да греша, Моля снизхождение. Приемете уверения, граф, А с тях и извинения. Е, да, изпих шишето цяло - И веднага излязох с купа Глупак?! Е как! Готов съм аз И тъй, ще стреляте вий първи..."
© Емил Петров. Превод, 2020