Катерина, Катя, Катерина! Всичко в теб, да всичко в теб - на мен допада! Като елхичка ти си: рубла и половина Нагизди се - вдигаш си цената. Ще те облека във кадифе и пан1, аз На пух и прах и божата душа, виж, - Да си по-лоша няма от Тамарка Дето лани от живота я лиших. Ти не бой се, Катя, Катерина, - Живота ни ще потече като река! Какъв живот! Не живот е нашия - малина2! Та нали жени не режа всяка зима. Катерина, стига се съмнява, - Разкъсвам ризата си на гърди3! Ей на всички!4 Да идем на пързалка! Панахида още предстои...
1 Изкривено от "панкадифе" (копринен плат, вид тънко гладко кадифе.
2 "Не живот, а малина" е фразеологична единица за много добър, свободен живот.
3 За да докаже своята истинност. Един от жестовете на езика на тялото.
4 Речева замяна на жеста "кукиш".
 
© Емил Петров. Превод, 2020