На подноса нeщо Аз си го изяждам. Хора вий вижте Протест смел e само! Макар да хълцам, но се втвърдявам, Като Спасител, и за това попадам Във изтрезвител. Засвири музиката за всички - И стари, млади на ред приучени Танцуват обща те физзарядка Но аз сека от рамо, като секач съм Танго играят - а аз присядам. Обявен ден рибен - защо тъжим! Хек с масло във гърло - като риби мълчим. Горе главата - хек - сьомга са братя... Ден птичи дойде ли - ще литнем значи, А ако паднем - на рани спирт ще слагам
© Емил Петров. Превод, 2020