Тъй се случи - мъжете заминаха, Рано семето те засяха. Ето вече от поглед се скриха Разтворени в пътния прах. Изтичат зърната от клас - Тез сълзи от поля неожънати. И ветровете студени сега Тръгват из пукнатините. Ний ви чакаме - бързо с конете! На добър час, добър час, добър час! И попътния вятър да не бий, а ласкай гърбовете ви А пък после по-бързо се връщайте! Върбите плачат за вас, И без ваши усмивки бледнеят и съхнат калини. Ний във къши високи живееме, Не може никой да влезе във тях - Самота и очакване Вместо вас в дома се заселиха. Загуби и свежест и прелест Белотата на необлечени ризи, Даже старите песни са скучни И останаха в зъбите. Ний ви чакаме - бързо с конете! На добър час, добър час, добър час! И попътния вятър да не бий, а ласкай гърбовете ви А пък после по-бързо се връщайте! Върбите плачат за вас, И без ваши усмивки бледнеят и съхнат калини. Всичко с болка една си боли, И по - непрестанно звучи с всеки ден Вечни пориви на оплаквачи Отгласи на старинни молитви Ний ше ви срещнем - и пеша и с коне, Уморени, нецели - всякакви Само не пустота на погребване И предчувствията за тях. Ний ви чакаме - бързо с конете! На добър час, добър час, добър час! И попътния вятър да не бий, а ласкай гърбовете ви А пък после по-бързо се връщайте! Върбите плачат за вас, И без ваши усмивки бледнеят и съхнат калини.
© Емил Петров. Превод, 2020