Ний живеем в голямо село Големи Вили Ние двама братя, два бандита. Аз по погрешка косих дъбова горичка За брата - това по просто e от всичко. Всички ни обичат, но боят се страшно - Двама заедно ний никак не сме меки! Ние разбираме: Разбира се не е шега, - Ще убиемe по грешка. Всички пратиха ни с мир - и ние плачем - При кучешките дяволи, при кучешките дяволи, Но намерихме ний от смъртта избавяне И сами излязахме при кучешките дяволи! Ний сега ядем овес със шепи Който повлияе - под лъжичка удар И с предшестващите дяволи Като тях се кучим. Е побяхме дяволи ний - и обратно: Разбрано, разбрано! Ако някого по пътя видим - Брата моли: "Не го пипай" Аз мъничко още потренирах - Огъвах дула на танка И затова братока се боеше - Аз: "Здравей!", а той избяга! Да се живее може, и даже смело, Но няма подходяща работа. Тъй и по света мотаем се със брата, А подходяща работа няма. Аз на братока все му викам: "Гледай и със двете брато! Аз малко ще поизостана, Може върколак да хвана!" Но ни изпратиха на село, като преди, Где подалече, где подалече... Ние с братчето изтъпкахме планетата - Такова място и във спомени го няма! И замислихме ний с брата мисъл Двама ний на три смени... Брата всичките врати нахапа - но все пак измисли: Ще отидеме да станеме спортисти!
© Емил Петров. Превод, 2020