Позволете значи да докладвам, Господин генерал: Тоз, който да ни храни трябваше Дявол взел го, кучи син! Загуби са ни големи, Господин генерал, Казармите ни са далечни, Господин генерал. Войници са синчета мамини, Тях на атака не ще ги вдигнеш Тъй, че излиза няма как да стане Да отстъпват - да настъпват.
© Емил Петров. Превод, 2020